Avocat Tiberiu Laza

ONG-Asociatii

Home »  ONG-Asociatii

ONG

– asistenta juridică înființare asociații, fundații si federații.
– redactare acte constitutive (convocatoare, procese-verbale, hotariri, statute, proiecte de buget, regulamente, etc.)
– reprezentare in fata instanței de judecata si a instituțiilor publice;
– modificări acte constitutive;
– participare la adunări generale si ședințe ale consiliului director;
– atestare acte;

Asociatii de proprietari

– asistenta juridică înființare asociații de proprietari;
– transformare asociații de locatari in asociații de proprietari;
– redactare acte constitutive (convocatoare, statute, regulamente, procese-verbale, hotariri, proiecte de buget, etc.)
– redactare somații si notificări pt.restanțieri;
– reprezentare in fata instanței de judecata in procesele privind recuperarea creanțelor;
– modificări acte constitutive;
– consultații privind modul de conducere si organizare;
– asistenta la încheierea contractelor cu furnizorii;
– redactare contracte;