Avocat Tiberiu Laza

Onorarii

Home »  Onorarii

Criterii de stabilire a onorariilor

Onorariile de avocat sunt echitabile si flexibile percepute in functie de:

  • dificultatea si durata cazului.
  • timpul si volumul de munca necesare.
  • situatia financiara a clientului.
  • programul oferit celorlalti clienti.

Onorariul de avocat poate fi:

  • orar, stabilit pe ora de lucru si cuvenit pentru serviciile profesionale prestate clientului, ce poate fi achitat si periodic.
  • forfetar, consta intr-o suma fixa cuvenita avocatului pentru solutionarea unui dosar sau prestarea unui serviciu profesional.
  • de succes, adica o suma fixa sau variabila stabilita pentru obtinerea unui anumit rezultat de catre avocat si poate fi convenit impreuna cu celelalte onorarii.

Pentru deplasarile in teritoriu se va achita o suma reprezentind cheltuielile ocazionate de transport care este separata de onorariul de avocat.

Pentru clientii fideli se asigura o reducere corespunzatoare a onorariului.

La incheierea de abonamente de servicii juridice clientii beneficiaza de un onorariu rezonabil.

Contractul de asistenta juridica nu se incheie pe baza onorariului minim, care este orientativ, ci in functie de criteriile de mai sus.

Onorariile minime mentionate se pot aplica atat contractelor de asistență juridică încheiate cu persoane fizice cit si cu firme.

Plata onorariilor minime poate fi eșalonată pe o perioada de maxim 3 luni.

Dacă în executarea contractului de asistenta juridica se constata modificarea complexitatii serviciului profesional avut în vedere la încheierea contractului prin diversificarea sa ori prin efectuarea de activiteti profesionale suplimentare fata de alte autoritati / institutii publice, care survin si nu au putut fi prevazute in mod rezonabil, onorariul minim se majorează cu 50%.

Onorariile minime pentru activitatile care nu sunt mentionate mai sus, se vor fixa luand-se ca baza onorariile prevazute pentru prestatii avocatiale similare.

Onorariile minime prevazute pentru cererile principale (introductive de instanta) se aplica si in situatia in care serviciul profesional se limiteaza la redactarea intampinarii, a cererilor incidentale sau formularea in scris a altor acte de procedura ce revin partilor in procesul civil, in conditiile legii.

In ipoteza in care serviciul profesional angajat nu a diferentiat prestatiile profesionale avute in vedere la incheierea contractului de asistenta juridica pentru instanta de fond, onorariul aferent activitatilor exercitate in caile ordinare sau extraordinare de atac se majoreaza cu 50%.

Onorariile nu contin TVA.

Exemple orientative de onorarii minime percepute
in materie civila / contencios administrativ / fiscal

Consultații juridice – 500 lei/ora
Atestare acte – 500 lei/exemplar
Redactare notificari/contracte – 500 lei/exemplar
Asistenta juridică proces – 5.000 lei/faza procesuala
Inregistrari/modificari acte la ONRC – 1.500 lei