Avocat Tiberiu Laza

Onorarii

Home »  Onorarii

Criterii de stabilire a onorariilor

Onorariile de avocat sunt echitabile si flexibile percepute in functie de:

  • dificultatea si durata cazului.
  • timpul si volumul de munca necesare.
  • situatia financiara a clientului.
  • programul oferit celorlalti clienti.

Onorariul de avocat poate fi:

  • orar, stabilit pe ora de lucru si cuvenit pentru serviciile profesionale prestate clientului, ce poate fi achitat si periodic.
  • forfetar, consta intr-o suma fixa cuvenita avocatului pentru solutionarea unui dosar sau prestarea unui serviciu profesional.
  • de succes, adica o suma fixa sau variabila stabilita pentru obtinerea unui anumit rezultat de catre avocat si poate fi convenit impreuna cu celelalte onorarii.

Pentru deplasarile in teritoriu se va achita o suma reprezentind cheltuielile ocazionate de transport care este separata de onorariul de avocat.

Pentru clientii fideli se asigura o reducere corespunzatoare a onorariului.

La incheierea de abonamente de servicii juridice clientii beneficiaza de un onorariu rezonabil.

Contractul de asistenta juridica nu se incheie pe baza onorariului minim, care este orientativ, ci in functie de criteriile de mai sus.

Onorariile minime mentionate se pot aplica atat contractelor de asistență juridică încheiate cu persoane fizice cit si cu firme.

Plata onorariilor minime poate fi eșalonată pe o perioada de maxim 3 luni.

Dacă în executarea contractului de asistenta juridica se constata modificarea complexitatii serviciului profesional avut în vedere la încheierea contractului prin diversificarea sa ori prin efectuarea de activiteti profesionale suplimentare fata de alte autoritati / institutii publice, care survin si nu au putut fi prevazute in mod rezonabil, onorariul minim se majorează cu 50%.

Onorariile minime pentru activitatile care nu sunt mentionate mai sus, se vor fixa luand-se ca baza onorariile prevazute pentru prestatii avocatiale similare.

Onorariile minime prevazute pentru cererile principale (introductive de instanta) se aplica si in situatia in care serviciul profesional se limiteaza la redactarea intampinarii, a cererilor incidentale sau formularea in scris a altor acte de procedura ce revin partilor in procesul civil, in conditiile legii.

In ipoteza in care serviciul profesional angajat nu a diferentiat prestatiile profesionale avute in vedere la incheierea contractului de asistenta juridica pentru instanta de fond, onorariul aferent activitatilor exercitate in caile ordinare sau extraordinare de atac se majoreaza cu 50%.

Onorariile nu contin TVA.

Onorarii minime
in materie civila/ contencios administrativ/ fiscal

1.
Activitati și cereri cu caracter necontencios
1.1. Redactare notificari/ acte juridice/ tranzactii/ contracte civile/ acte aditionale/ statute/ acte constitutive firme (consultatie inclusa = 1 ora) 500 lei
1.2. Activitati profesionale de obtinere a apostilarii actelor/ de traducere legalizata a actelor 500 lei
1.3. Asistarea/ reprezentarea partii la mediere/ conciliere/ negociere/ in fata institutiilor publice (altele decat instante-parchete-politie)/ in fata tertilor (persoane fizice/ juridice de drept privat) – 1 ora 500 lei
1.4. Redactare cereri de stramutare/ recuzare 500 lei
1.5. Consultatii juridice – 1 ora 250 lei
1.6. Atestare acte juridice 350 lei
1.7. Activitati fiduciare 1 % din valoare/ minim 1.500 lei
1.8. Stabilirea sediului social pentru firme – 1 an 1.500 lei
2.
Activitati profesionale in procedura contencioasa
2.1. Actiuni/cereri cu caracter special
2.1.1. Cereri de valoare redusa/ ordonanta de plata/ evacuare minim 1.500 lei
2.1.2. Cereri de reexaminare 500 lei
2.1.3. Cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru 500 lei
2.2. Actiuni/cereri evaluabile in bani
Sunt actiuni evaluabile in bani si se vor aplica onorariile stabilite mai sus urmatoarelor categorii de cereri:
a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;
c) prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
d )actiunile posesorii;
e) actiuni petitorii – actiunile care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate;
f) in revendicare/privitoare la servituti;
g) in materia partajului judiciar;
h) avand ca temei plata nedatorata/imbogatire fara just temei;
i) in declararea simulatiei unui act juridic;
j) reglementate de legislatia privind reparatiile (Legea 10/2001; Legea 290/2003, etc).
3,5 % din valoare, minim 2.500 lei
2.3. Actiuni/cereri cu caracter nepatrimonial
2.3.1. Cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial 1.500 lei
2.3.2. Cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial 1.500 lei
2.3.3. Cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani 1.500 lei
2.3.4. Actiunile in granituire 1.500 lei
2.4. In materia executarii silite
2.4.1. Asistenta/reprezentare in procedura executarii silite 1.500 lei
2.4.2. Contestatia la executare impotriva executarii silite 1.500 lei
2.4.3. Cereri de suspendare/intoarcere a executarii silite 1.500 lei
2.5. Actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie
2.5.1. Divort fara minori 1.500 lei
2.5.2. Divort cu minori 2.500 lei
2.5.3. Cereri separate privind locuinta minorului, exercitarea autoritatii parintesti, pensie de intretinere, dreptul la legaturi personale cu copilul 1.500 lei
2.5.4. Tutela/curatela/punere sub interdictie 1.500 lei
2.5.5. Tagada paternitatii/adoptie 1.500 lei
2.6. In materia contenciosului administrativ
2.6.1. Redactare plangere prealabila administrativa 1.500 lei
2.6.2. Actiune contencios administrativ-fiscal/suspendare act administrativ-fiscal 1.500 lei
2.6.3. Contestatie executare act administrativ fiscal 1.500 lei
2.6.4. Cereri/ contestatii/ plangeri achizitii publice-decizii CNSC 2.500 lei
2.7. Actiunile, cererile, obiectiunile si contestatiile formulate cf. Legii nr. 85/2014
2.7.1. Cereri de deschidere a procedurii de insolventa 2.000 lei
2.7.2. Asistenta/reprezentare in procedura insolventei pt. 1 termen 500 lei
2.7.3. Contestatii si cereri in procedura insolventei 1.500 lei
2.8. Plangeri in materie contraventionala minim 1.500 lei
2.9. Actiunile si cererile in materie de carte funciara minim 1.500 lei
2.10. Cereri de inregistrare acte/ mentiuni la ONRC 1.000 lei
2.11. Cererile privind litigiile de munca si pensii
2.11.1. Contestatii impotriva deciziilor privind contractul individual de munca 1.500 lei
2.11.2. Stabilirea si plata pensiilor 1.500 lei
2.12. Litigii penale non-violente – urmarire penala/prima instanta 1.500 lei/faza
3.
Judecata in apel/ recurs/ cai extraordinare de atac
3.1. Motivarea apelului/ recursului/ caii extraordinare de atac/ cf. art. anterioare
3.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor cf. art. anterioare